0706-27 11 25urban@gattzen.se

   Affärsidé

   Jag hjälper företag skapa framgång genom förändring. Med egen specialistkompetens och gedigen erfarenhet inom försäljning, marknad, ledarskapsfrågor och strategiarbete fungerar jag som företagets sparringpartner och hjälper till att driva verksamheten framåt. Jag jobbar utifrån ett helhetsperspektiv, med fokus på långsiktighet och att vara med hands-on inom alla företagets förändringsprocesser

   Genom ett väletablerat nätverk av konsulter i närbesläktade branscher kan jag förmedla kunskap och erfarenhet på en fördjupad nivå och på så sätt erbjuda helhetslösningar. Jag har tillgång till kompetens inom ekonomi och affärsmannaskap, sälj-och ledarskapsutbildningar, konflikthantering, omvärldsanalys och varumärkesstrategi samt affärs- och marknadsplaner.

   Människan är utgångspunkten i allt förändringsarbete och därmed grunden för all företagsutveckling. Att vägleda och påverka framtidens företagsledare och entreprenörer blir därmed en viktig uppgift.

   Jag inspirerar och vägleder entreprenörer. Genom att föreläsa om egna livserfarenheter kan jag förmedla ett trovärdigt budskap om individens egen förmåga. Att våga gå utanför sin trygghetszon är en viktig faktor, vilket också budskapet om balans i vardagen är. Med målmedvetenhet och engagemang sporrar jag till förändring.