0706-27 11 25 urban@gattzen.se

Arbetssätt

Ett samarbete bygger på ditt företags specifika behov. Utifrån en behovsanalys identifieras de åtgärder som krävs för att vidareutveckla företaget. Oavsett utgångsläge ser jag uppdraget i förhållande till helheten och anpassar min roll efter situationen. När vi når uppsatta mål är jag med och identifierar nya.

Initialt möte
Hur ser verksamheten ut idag? Ett möte som bygger på att ställa frågor och skapa en dialog för att identifiera nuläget och framtida mål.
Utredning och analys
Vilka är företagets behov? Vad är det som kräver förändring i företaget?
Presentation av övergripande åtgärder
Vilka åtgärder är primära för att företaget skall nå önskvärd position?
Handlingsplan för genomförande
Utifrån företagets behov görs en handlingsplan för genomförande av bestämda åtgärder.
Genomförande
Tillsammans jobbar vi för att genomföra de bestämda åtgärderna. I genomförandet är jag både en strategisk och operativ partner.
Uppföljning
Har vi nått målen inom den tidsram som utsattes? Vilket blir företagets nästa steg?