0706-27 11 25 urban@gattzen.se

Ledarskap & Företagsutveckling

Har du behov av att se företaget med nya ögon?

När man väljer strategi måste man veta var man befinner sig och vart man är på väg. För att uppnå framgång måste man förstå vikten av att utnyttja sin anställdas fulla potential och se till att alla känner glädje när de går till jobbet.

Oavsett behovet ser jag uppdraget i förhållande till helheten och anpassar min roll efter situationen som råder. Som extern partner erbjuder jag rådgivning genom förändringsprocesser både i det inre, i det yttre och i chefshandledning.

Strategi

Som företag är det lätt att stirra sig blind på den egna verksamheten. En extern partner som fungerar som ett bollplank vid strategibeslut, säljutveckling, scenarioanalyser och expansionsfrågor hjälper till att se situationer från olika perspektiv.

 

Företagsutveckling

Utveckling är ofta ett resultat av någon form av förändring. Det kan handla om omstruktureringar, rekrytering av kompetens, hitta rätt man för rätt jobb, teambuilding eller att öka företagets förståelse för interna processer. Någon som hjälper till att driva igenom förändringar kan vara exakt det som ditt företag behöver för att utvecklas framåt.

 

Ledarskap

En utstakad väg, en tydlig vision och en etablerad företagskultur är avgörande faktorer för företagets framgång. Ledarskap är en därmed en viktig men inte alltid lätt uppgift. Tillsammans jobbar vi för att utveckla och skapa ett tydligt och starkt ledarskap.

Inom ett väletablerat nätverk har jag tillgång till följande kompetens
  • Ekonomi- och Affärsmannaskap
  • Sälj- och Ledarskapsutbildning
  • Konflikthantering
  • Omvärldsanalys
  • Affärs- och Marknadsplan
  • Varumärkesstrategi