0706-27 11 25 urban@gattzen.se

Om företaget

Förändring är ingen enkel process och sker inte automatiskt, det kräver att man kavlar upp ärmarna och bestämmer sig. Har du bestämt dig?

Förändring är ofta nyckeln till utveckling och i sin tur framgång. För att förändras måste man se saker utifrån nya perspektiv. Detta är lika relevant för företaget som för den enskilda individen, entreprenören eller företagsledaren.

Som företagare måste man frigöra tid för utveckling och förändring. Har du behov av att förvalta idéer och få igång projekt för att ta företaget vidare till nästa steg? Vill du ha någon som kan erbjuda inspiration och vägledning?