0706-27 11 25 urban@gattzen.se

Värderingar

Förändring – Nyckeln till framgång handlar många gånger om att våga göra förändringar och ändra riktning. Ofta kräver det att man går utanför sin trygghetszon, men det är också här som man utvecklas.

Entusiasm – Livet är en spännande resa och det finns ständigt något nytt att lära. Jag förmedlar tron på den egna kraften och att ingenting är omöjligt, vi måste bara våga och vilja. Det är genom den egna individen förändring och utveckling skapas.

Engagemang – Mitt engagemang är grunden till vad jag gör och jag brinner för att utveckla organisationer att se nya möjligheter. Ett uppdrag är inte bara ett jobb det är ett inre kall.

Tillgänglighet – Genom kundfokus och långsiktighet skapas tillit för en hållbar affärsrelation. Som extern partner är syftet att skapa en vi-känsla med ömsesidigt utbyte av kompetens och erfarenheter.

Trovärdighet – Genom egna erfarenheter kan jag förmedla ett trovärdigt budskap. Jag har inte sprungit in på en arena utan har erfarenhet från egna personliga framgångar och utmaningar i näringslivet och karriären.

Dialog – Jag kommer inte med pekpinnar. Genom att vara lyhörd och ställa frågor ges utrymme för självreflektion och aha-upplevelser.